Katuse turvatooted

Kõikidel hoonetel peab olema ohutu juurdepääs katusele, katusel liikumiseks harjale ning korstna, katuseluukide ja muude hooldatavate kohtade juurde. Uue katuse hankimisel tuleb mõelda ka selle hilisemale hooldusele:

  • korstna puhastamine;
  • katuse ja vihmaveerennide puhastamine puulehtedest ja muust prahist;
  • lume ja jää kukkumise tõkestamine maja vahetus läheduses;
  • ventilatsioonisüsteemide, päikesepaneelide hooldamine;
  • muud hooldustööd, mida tuleb teha katusel.

Turvaline ligipääs katusele on selle hooldamise puhul väga oluline. See tagab südamerahu nii majaomanikule kui ka näiteks korstnapühkijale. Alates 7.04.2017 on koduomanikul seadusest1 tulenev kohustus tagada statsionaarsete ühendusteedega ja/või redeliga juurdepääs korstnale, vastasel juhul ei väljastata uuele/renoveeritavale ehitisele kasutusluba. Soovitame katuse turvatooted paigaldada koos katuse paigaldamisega, et säästa nii raha kui ka aega.

1 Siseministri määrus "Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele" § 26 lg 2

Propageerime alati turvalisust ja õnnetustevaba keskkonda – seda nii tarnijate valikul, tootmises, teenuste pakkumisel kui mõistagi ka siis, kui toode on lõppkliendi kasutuses. Ruukki toodete projekteerimisel on silmas peetud ohutut valmistamist, paigaldust ja lõppkasutust.

Katuseredelid ja -sillad

Ruukki katuseredelid ja -sillad on usaldusväärsed, turvalised ja elegantsed. Need tagavad turvalise juurdepääsu katusele, kui see vajab hooldamist. Sama kehtib ka tulekahjude korral, kus evakueerumiseks on äärmiselt olulised evakuatsiooniredelid. See on nagu reisikindlustusega – sul on seda vaid üks kord vaja. Ja kui sul see on, siis on investeering ennast kuhjaga tagasi teeninud.
 

Lumetõkked

Talvel on oht, et lund ja jääd koguneb katusele palju. Kevade saabudes hakkab see aga kõik sulama. Meie kitsad ja märkamatud lumetõkked on tõhus viis lume kukkumise tõkestamiseks katuselt. Lumetõkked aitavad kaitsta lillepeenraid ja takistavad lume kukkumist hoone sissepääsude juures. Soovitame lumetõkke paigaldada hoone tervele perimeetrile, et ükski pereliige lume või jää sulades ohtu ei satuks. 

Katuse turvapiirded

Kõrgematele hoonetele on vaja paigaldada turva- ehk katusepiirded, mis takistavad inimest katuselt alla kukkumast näiteks katuse hooldustööde või lumekoristuse ajal. Kui hoone katus nõuab nii lumetõkkeid kui ka turvapiirdeid, pakume kaks-ühes-lahendust, et katus näeks esteetiliselt meeldivam välja. Selline variant sobib suurepäraselt avalikele hoonetele: koolid, polikliinikud, kortermajad, büroohooned, kauplused ja muud sellised kohad, kus hoone ümber liigub palju inimesi.

Oleme Ruukki ametlik partner ja edasimüüja.
Ruukki toodete põhjamaine kvaliteet on tuntud üle maailma. Müüme ja paigaldame erinevaid katuseprofiile, turvaelemente ja vihmaveesüsteeme.